سوابق علمی و حرفه ای

دکتر مهران شفیعی

پزشکی عمومی- دانشگاه علوم پزشکی تهران 70-78
تخصص مغزواعصاب- دانشگاه علوم پزشکی تهران 80-85
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

 

 

اخرین سوالات دکتر مهـــران شفـــیعی (مشاهده تمام پرسش ها)